Marianne Iben Hansen

Demens - som pårørende

Hvad rører sig i os, når demens er tæt på? Hvad gør de nye roller ved kontakten? Og hvad sker der imellem os, når der kun er nuet tilbage?

Demens får jorden til at skride under os. Demens forandrer de mennesker, vi elsker og lukker ned for de samværsformer, vi er vant til. Demens vækker både frygt og skam i et samfund, der fremhæver netop de egenskaber, som demens tager fra os. Så det er ikke sært, at vi oftest fokuser på ”det forfærdelige” og på personligheden, der forsvinder.

Om det skriver Marianne Iben Hansen i sin bog, “Gennem sprækkerne”: 

”Men jeg var ikke kun vidne til afvikling, der var også noget, der tonede frem. Jo mere min fars person faldt væk, des tydeligere blev det, jeg kalder hans væsen, og i hans nærvær trådte også mit eget væsen frem. Kærlighed blev noget, vi hvilede i, ikke noget den ene følte for den anden. At give fik en ny betydning, og at fortjene mistede sin relevans.”

Foredraget sætter ord på alle de modsatrettede følelser. Sorgen, frustrationerne, kærligheden og de mange uløselige dilemmaer, men peger også i retning af en ny form for kontakt, der måske kan åbne sig. 

 

Marianne Iben Hansen er kendt for sine børne- og ungdomsbøger. Dette er hendes første bog til voksne