Einar Øverenget

Livet på autopilot

Category: Personal Change

Einar Øverenget
Oct 28, 2020 at 13:15

Hvorfor gjør vi det vi gjør – og hva kan vi gjøre med det?

Vi tar flere tusen valg hver dag – og det er vanlig å tenke seg at vi mennesker styrer oss selv gjennom å ta valg ved å anvende fornuften.

Hver gang vi gjør noe, i stedet for noe annet, har det skjedd et valg, men i hvilken grad forholder vi oss til dette? Ser vi at vi kunne ha gjort noe annet enn det vi faktisk endte opp med? Vurderte vi i forkant at vi kunne ha gjort noe annet? La vi i det hele tatt merke til at det vi tok at valg, og gjorde noe fremfor noe annet? 

I dette webinaret vil  Einar beskrive hvilke krefter som virker inn på oss og hvordan disse kan få oss til å ta valg uten å se at det er det vi gjør og uten at vi egentlig tar stilling til om det er dette vi burde gjøre.

  • Fanget av våre forventninger: Vi ser og hører det vi forventer å se og høre.
  • Fanget i vårt eget perspektiv: Når vi er dyktig til å utføre våre oppgaver, eller gjør det vi vanligvis gjør, går det på autopilot.
  • Fanget i felles rutiner: Veldig ofte gjør vi mennesker det vi alltid har gjort. Rutiner skaper trygghet, forutsigbarhet og effektivitet – men også blindhet.
  • Fanget i konformitet: Vi gjør det alle andre gjør, eller det vi tror de gjør.

Disse kreftene gjør ikke at vi slutter å reflektere, men at vi i det hele tatt ikke begynner. Det er viktig å bli seg bevisst disse kreftene for å skape den nødvendige bevisstgjøring som skal til for å at vi skal ta kloke valg.

----

Ved spørsmål kan du kontakte:

Athenas Norge på tlf: +47 911 16 989 eller kontakt@athenas.no

Atikko Norge på: +22 34 34 94 eller kontakt@atikko.no.

Ved å melde deg på et gratis webinaret samtykker du til å motta nyhetsbrev fra Athenas Norge samt Atikko Norge samt Zevio (Policy)

Les mer om datapolicy for Athenas.no her: www.athenas.no/datapolitikk/

Dette webinaret arrangeres av Athenas Norge og Atikko Norge.

Event Organizer

Athenas Norge / Atikko Norge

Atikko er en av Skandinavias største arrangører av foredrag med aktuelle, kjente og spennende personligheter. Nasjonale som internasjonale.

Athenas representerer noen av de beste foredragsholderne i Norge. Tilliten vi får fra foredragsholderne våre er bygd på mange år med godt samarbeid med dem og våre fornøyde kunder. Vi har foredragsholdere som snakker om ledelse, motivasjon, stress, helse, politikk og mange andre aktuelle og spennende emner.

Social Media

Don’t miss out on live events!

Sign up for our newsletter and get notified when new webinars are available