Fredrik Zimmerman

Så får vi fler pojkar att lyckas i skolan

Fredrik Zimmerman har studerat skolor som har skapat en pluggkultur bland pojkar och höjt deras prestationer. Under föreläsningen - som är ett smakprov av ett ca 2h långt föredrag, kommer Fredrik att presentera några orsaker till varför pojkar som grupp presterar sämre i skolan än flickor och visar på goda exempel på vad skolor gjort där betygsklyftan minskat.

Fredrik Zimmerman är fil. dr. i barn- och ungdomsvetenskap och verksam som lektor på sektionen för förskollärar- och lärarutbildning vid Högskolan i Borås.


Han håller anpassade föreläsningar kring ämnen som: Könsnormer och normer kring maskulinitet bland barn och ungdomar, pojkars prestationer i skolan samt demokratifrågor i grundskolan.

 

 

Genom att anmäla dig till detta webinar kommer du att läggas till i nyhetsbrevet från Athenas Sverige (länk till datapolicy) och Zevio (data policy).

Arrangör: Athenas Sverige