Ann. E. Knudsen

Ikke alle sår er synlige! – hjerne og oplevelse af traumer hos børn og unge

Desværre ser og oplever børn og unge af og til ting, som vi gerne havde forhindret dem i at opleve. Men det er umuligt at skåne børn helt fra trafikuheld, pludselig sygdom eller fodboldspillere, der kollapser på banen. Ulykker sker.

Traumer ændrer hjerner, og nogle gange ser vi først børnenes reaktioner lang tid efter den traumatiske hændelse er overstået.

Hvis vi ikke forstår, hvad børnene tumler med, kan vi ikke hjælpe dem. Resultatet er ofte stress, sensibilitet og svigtende koncentration.

Foredraget, ’Ikke alle sår er synlige’, er målrettet voksne – forældre og professionelle - der gerne vil lære at se og forstå børns reaktioner på traumer, så vi kan være med til at hjælpe alle børn uanset, hvad de har oplevet og hvordan deres reaktioner er.

I dette foredrag fortæller Ann E. Knudsen hvordan vi kan arbejde sammen med børn om deres uventede oplevelser af skam og skyld over de følelser der fylder dem.

Børns reaktionsmønstre er vigtige at forstå uanset deres alder eller køn.