Jan Tern

Stress exit - det är nu vi ska ta tag

Category: Personal Health

Jan Tern
Jan 22, 2021 at 10:15-10:45

Event registration closing in

Stress är ett komplext område som kostar mycket pengar för organisationer och skapar stort lidande för individer. Därför levererar Jan Tern Stress Exit Man konkreta idéer, lösningar och verktyg som hjälper dig att gå från pressad och stressad, till kreativ och effektiv. I den här miniföreläsnigen så pratar Jan om några av dom greppen man kan göra för att reducera stress.

Jan Tern har i många år jobbat med hälsa i alla dess former. Jans bakgrund inom utbildning kombinerat med konkreta råd baserat på forskning, best practices och out of the box-tänk, har gjort honom till en av Sveriges mest anlitade föreläsare inom stressområdet. Han är en flitigt anlitad föreläsare och utbildare som har som mål att stärka och utveckla allt från individer till grupper och hela företag. Med gedigen erfarenhet och kompetens kan han hjälpa dig och din verksamhet med stresshantering, målsättning, prestation, effektivitet och ekonomi - allt ur ett hållbart hälsoperspektiv.

Genom att anmäla dig till detta webinar kommer du att läggas till i nyhetsbrevet från Athenas Sverige (länk till datapolicy) och Zevio (data policy).

Arrangör: Athenas Sverige

Event Organizer

Athenas Sverige

Athenas representerar ett stort antal av de bästa föreläsarna i Sverige. Förtroendet vi får från våra föreläsare har byggts upp under många år av lyckat samarbete tillsammans med våra nöjda kunder. Vi har föreläsare och föredrag inom ämnen som ledarskap, motivation, stress, politik och hundratals av aktuella och spännande ämnen.

Social Media

Don’t miss out on live events!

Sign up for our newsletter and get notified when new webinars are available