Torgeir Forårsveen & Susan Hart

Nevroaffektiv Utviklingspsykologisk Strukturert Aktivitet for 3-12-årige barn

Se frem til å oppleve et inspirerende webinar med Susan Hart og Torgeir Forårsveen, som sendes direkte fra studioet vårt i Odense.

Alle barn leker og utvikler seg gjennom voksenstyrt aktivitet og lek. Vi har derfor utviklet et utviklings- og lekebasert barnegruppeprogram for alderen 3-12 år, som baserer seg på nevroaffektiv utviklingspsykologi og henvender seg til lærere, pedagoger, PPT-psykologer eller andre, som på annet vis har erfaring med å jobbe med barn. Programmet heter NUSSA, som står for Nevroaffektiv Utviklingspsykologisk Strukturert Aktivitet. Barnegruppeprogrammet handler om å bygge opp og styrke barns følelses-, personlighetsmessige og sosiale ressurser gjennom gledefylt, engasjert og strukturert lek, hvor barna forbedrer deres relasjonelle ressurser og selvinnsikt. NUSSA-programmet er organisert i samme rekkefølge som barns naturlige kompetanseutvikling. Programmet er utviklet i Danmark av blant annet psykolog Susan Hart og det er over 1000 pedagoger som til nå er opplært i programmet i Danmark. I Mars 2022 vil vi starte med implementeringen av NUSSA i Norge. Klinisk barnevernspedagog Torgeir Forårsveen og Susan Hart vil gi en kort introduksjon til programmet og dets mange muligheter. 

Torgeir Forårsveen har de siste 15 årene engasjert seg i arbeid med barn og unge i alderen 2-23 år i ulike arenaer. Blant annet barnehager, barnehjem og ungdomsinstitusjon. I tillegg har han de siste 6 årene veiledet fagfolk og studenter fra tilsvarende arenaer og har publisert fagartikler innen miljøterapi og psykisk helse i barnehage. Hans erfaringsgrunnlag strekker seg fra barnehageassistent, hovedverneombud og til miljøterapeut og leder. Den siste tiden har han begynt på en rekke spennende prosjekter sammen med Susan Hart, der i blant NUSSA.

Susan Hart er cand.psych., PhD., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret PPR kontorer, sagsbehandlere i børne- og familieafdelinger, behandlingsinstitutioner, skoletilbud for børn med følelsesmæssige vanskeligheder, amtets specialskoler, familieplejekonsulenter, plejefamilier osv. 

 

Når du registrerer deg for det gratis webinaret, blir du registrert for nyhetsbrevet fra Docenten - det kan enkelt slettes igjen. Les mer om Docents datapolicy her.

Arrangør: Athenas Norge og Docenten